Historie

1622
Skoven blev udlagt som kongelig dyrehave, ”en liden Dyrehave til Ibstrup” (det gamle navn for Jægersborg Slot), eller Den lille Dyrehave, som afløser for Christian IV’s Rosenborg Dyrehave.

1671-82
Ulrik Frederik Gyldenløve, søn af Frederik 3. ejer skoven. Han opfører et lysthus til sig selv i skovens midte, anlægger en lystpark til brug for offentligheden og kalder stedet Gyldenlund. I samme periode bliver der formentlig også indplantet en del unge ege i skoven. Desuden anlægges Ordrup Jagtvej fra Den lille Dyrehave og Gyldenlund til Jægersborg Dyrehave.

1684
Kongelig botaniker Peder Kylling udgiver ”Catalogus plantarum”, hvor der er fortegnet over 400 forskellige arter (både urter og vedplanter) i skoven.

Gyldenlund Landsted

1694
Alléerne bliver formentlig plantet omkring dette år langs hele det kongelige jagtvejssystem omkring Charlottenlund; Jægersborg Allé, Vilvordevej og Ordrup Jagtvej.

1695 (ca.)
Landgangsbro anlægges ud for Charlottenlund Slot, i forlængelse af den østgående akse.

1718
Gyldenlund bliver ombygget af Kronprins Christian (Christian 6.).

1731-34
Prinsesse Charlotte Amalie (søster til Christian 6.) lader slottet ombygge fra grunden. Herefter får stedet navnet Charlottenlund.

1799-1803
Professor i botanik, E. N. Viborg, anlægger et Arboret af fremmede træer og vækster i den nordøstlige del af Charlottenlund Skov. Her plantes 57 arter. Det er Danmarks første arboret.

1813
Vilhelm Grøndahl bliver kgl. skovløber ved ”Blindeporten” i Charlottenlund Skov. Huset kaldes fra denne tid ”Grøndalshuset”.

1829
Jægersborg Allé bliver tilgængelig for publikum mod betaling. Traktørstedet ”Ved Stalden” bliver opført.

1832
Frederik Wiglar opretter traktørstedet ”Over Stalden”.

1838-42
Forstbotanisk Have i skovens sydvestlige del bliver anlagt. I 1845 findes her 364 arter, og antallet stiger kraftigt gennem det næste halve århundrede, for herefter igen at blive mindre.

1863
Klampenborgbanen, og dermed jernbanedrift til Charlottenlund Station, bliver åbnet.

1866
Traktørstedet ”Ved Stalden” opføres syd for Jægersborg Allé.

1869
Kronprins Frederik 8. og kronprinsesse Louise tager Charlottenlund Slot til sommerbolig.

1876-?
Den nuværende slotshave bliver udformet, ved at inddrage en større del af skoven, som en romantisk landskabshave.

1880
Charlottenlund Slot blev ombygget igen og får tilføjet kuppel og spir.

1881
”Over Stalden” bliver flyttet til nordsiden af Jægersborg Allé, da den hidtidige grund skulle benyttes til opførelse af kavalerbygninger til Charlottenlund Slot.

1884
Dampsporvognen begynder at køre fra København over Charlottenlund til Klampenborg ad Strandvejen. Kavalerbygningerne opføres til brug for administration og tjenestefolk. Vaskehuset i slotshaven blev bygget.

1887
Strandmarken ved Charlottenlund, der hidtil havde ligget udyrket hen, bliver bortforpagtet til kronprinsesse Louise, der lader arealerne planere og beplante. Hun kaldte området for ”Dronningens køkkenhave”.

1888
Charlottenlund Fort bliver anlagt.

1892
Dampsporvejsdriften ophører, da den er meget upopulær.

1895
Det nuværende Grøndalshuset bliver opført.

1898
”Over Stalden” brænder igen.

1903
Elektrisk sporvej langs Strandvejen bliver åbnet til Charlottenlund.

1912
Gentofte kommune overtager Jægersborg Allé, der hidtil har tilhørt Statsskovvæsenet, med den overenskomst, at kommunen ikke må fælde noget træ uden tilladelse fra skovrideren. Overenskomsten gælder stadig.

1913
Porten fra Strandvejen til Jægersborg Allé bliver åbnet for almindelig færdsel.

1915
”Ved Stalden” brænder.

1929
Træerne i den østligste del af Jægersborg Allé bliver fældet af hensyn til viaduktanlægget, og viadukten over jernbanen bliver anlagt samme år.

1932
Charlottenlund Fort bliver nedlagt som befæstningsanlæg.

1936
Danmarks Fiskeriundersøgelser (afd. for havfiskeri) får sæde på Charlottenlund Slot. ”Over Stalden” bliver revet ned.

1937
Skovriderkroen bliver opført.

1939
Danmarks Akvarium bliver indviet.

1988
Elmesygen gør indhug i skoven.

1990-98
Skovriderkroen og ”Ved Stalden” bliver solgt af Statsskovvæsenet og drives som private restauranter, og Grøndalshuset ejes nu af Gentofte Kommune, der har en børneinstitution i huset.

Kilde:
Charlottenlund Forest – rehabilitation of Nature and Culture, bacheloropgave, forår 2007, Lene Meklenborg, Københavns Universitet.