Kulturanalyse – potentialer

Gentofte Kommune bad i sommeren 2015 konsulentfirmaet Theatre Projects Consultans om at analysere mulighederne for, at kommunen helt eller delvis lejer Charlottenlund Slot og/eller den nærliggende Kavalergården med henblik på at for at skabe kulturelle aktiviteter og give adgang for offentligheden.

Kommunen har bedt konsulentfirmaet om at analysere, at hvis leje og drift af slottet skal være udgiftsneutralt for kommunen – hvilke funktioner kan så flyttes til slottet, og hvilke fordele/ulemper vil der være ved at flytte disse aktiviteter?

Kommunen ønskede udarbejdelse af modeller for hvilket nyt indhold, der kan skabes i slottet ved et driftsbudget på 10. mio. kr. (incl. drifts af bygninger på 5 mio. kr.), og hvilket indhold der kan skabes ved et driftsbudget på 15. mio. kr. (incl. drift af bygninger på 5 mio. kr.).

Endelig bad kommunen konsulentfirmaet om at fremlægge en model for drift og indhold af Kavalergården.

Læs konsulentrapporten: Charlottenlund Slot Analyse tilrettet