Kulturkonference

Kulturvision Charlottenlund er et borgerinitiativ der vil bevare kulturarven og som ønsker at offentligheden får adgang til kulturværdierne. Derfor har vi igangsat en bred debat og en dialog om den fremtidige anvendelse af Charlottenlund Slot, Slotshaven, Kavalergården, den tidligere akvariebygning og Charlottenlund Skov. For at få potentialet belyst arrangerede borgerinitiativet lørdag den 20. juni 2015 en kulturkonference, hvor 100 borgere deltog i en første dialog om områdets fremtid. På konferencen blev der holdt mange inspirerende oplæg, som ligger i menupunktet “inspirationsoplæg”.

IMG_1933(a)     Hans Toft Kulturkonference       IMG_1909(a)

Kulturvision Charlottenlund ser mange muligheder i, at det offentlige, det private og civilsamfundet går sammen i et eller flere partnerskaber under en fælles kulturvision for slotsområdet ved Charlottenlund. For os er slotsområdet ikke bare noget, vi som Gentofte-borgere skal være med til at bevare. Vi ser også bevarelsen og udviklingen af kulturarven ved Charlottenlund Slot som en regional og national opgave, og noget der kan komme borgerne i København og Nordsjælland til gode. Vi ser udviklingen af slotsområdet i Charlottenlund, som en ny mulighed for at brande København som et rekreativt område med let adgang til Øresund og et Nordsjælland med kongeslotte og dansk kulturarv.

Charlottenlund Kulturpark
Efter kulturkonferencen gennemførte Kulturvision Charlottenlund i august og september en række workshop på hovedbiblioteket i Hellerup. Her fortsætte vi diskussionen i forskellige grupper. Visionen for området ved Charlottenlund Slot er blevet sammenfattet i et visionsoplæg.

Læs mere:Kulturvision Charlottenlund september 2015