Kulturvision

Mere end 100 borgere i Gentofte Kommune har i 2015 bidraget med ideer og forslag til, hvad Charlottenlund Slot og bygninger i Slotsparken kan bruges til, når de bliver ledige i sommeren 2017. Det er Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der ejer bygningerne og som skal finde de kommende lejere. Styrelsen prioriterer lejere, der ønsker at åbne slottet for offentligheden og lejere, der arbejder med kulturelle aktiviteter.

Kulturvision Charlottenlund er et borgerinitiativ, der i juni 2015 indkaldte interesserede borgere til en kulturkonference på Charlottenlund Slot for at diskutere områdets fremtid. Konferencen blev fulgt op af flere workshops på Hellerup Bibliotek i august og september og processen mundede ud i visionen “Charlottenlund Kulturpark”, der er en samling af ideer og forslag fra borgerne.

Kulturvision Charlottenlund har i efteråret 2015 haft kontakt med Gentofte Kommune og har holdt møder med Kulturudvalget og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen. Formålet har været at få kommunen til senest den 30 november 2015 at indsende en ansøgning om at leje af slottet og bygningerne i Slotsparken til offentlige og til kulturelle formål. Men det lykkedes ikke inden deadline den 30. november at få Gentofte Kommune til at lægge billet ind på at leje slottet eller andre bygninger i slotsparken.

Kulturvision Charlottenlund har i løbet af processen organiseret et netværk af lokale kunstnere, der har vist interesse for at gå sammen i et kunstnerfællesskab i Bilharziosebygningen, der ligger tæt ved akvariebygningen. 38 kunstnere har indsendt en ansøgning om at leje bygningen, hvor de hver især kan få et ateliér, og etablere fælles lokaler og fælles udstillingsfaciliteter.

En anden del af Kulturvision Charlottenlund har udviklet visioner for brugen af Kavalergården som spillested og har indsendt en ansøgning til Slotsstyrelsen om at leje bygningen i 2017.

Ansøgningerne vil blive behandlet sammen med mange andre ansøgninger i løbet af foråret 2016, hvor Styrelsen udvælger de projekter, som de finder interessante.

Kulturvision Charlottenlund er en sammenslutning af borgere, hvoraf nogle tidligere har været aktive i initiativet KulturAkvariet, der i 2012 forsøgte at få Gentofte Kommune til at købe akvariet og omdanne det til et musik- og kulturhus. Akvariet blev opkøbt af en privat entreprenør. De aktive borgere har siden udviklet Kulturvision Charlottenlund, der har en bredere vision for slottet og hele parkområdet.

Kulturvisionen vil i løbet af foråret 2016 gennemføre en medlemskampagne for at få flere medlemmer. Det sker for at inddrage flere borgere og for at styrke sin gennemslagskraft i offentligheden.

Vil du støtte ideen om at udvikle området til en kulturpark, så meld dig ind i Kulturvision Charlottenlund.

Kontakt Kulturvision Charlottenlund:

Kim Tverskov, mob: 20 33 20 65, e-mail: kim@tverskov.dk

Poul Borring, mob: 21 43 56 52, e-mail: poul@pobo.dk

Lis Kjærgaard, mob: 26 25 24 44, e-mail: lis@liskjaergaard.dk