Kunstfællesskabet

Formålet med et kunstnerfællesskab er at skabe et levende kunstnermiljø gennem etablering af værkstedsfællesskab hvor forskellige kunstnere/kunstarter, kan inspirere og støtte hinanden i deres arbejde. En større fælles lokalitet vil give mulighed for

  • Etablering af et levende og inspirerende kunstnermiljø
  • Afholdelse af individuelle og større fælles udstillinger
  • Afholdelse af arrangementer for kunstforeninger og andre, foredrag, åbent hus mm
  • Fælles markedsføring, fælles hjemmeside
  • Større bevågenhed fra lokalsamfundet, pressen m fl.
  • Gøre Gentofte kommune kendt for også at støtte kunstneriske tiltag

Der er inspiration og erfaring at hente hos Kunstværkstedet Margarinen i Nærum. Margarinefabrikken blev nedlagt i 1999. Bygningerne blev omdannet til kontorer på nær en del af det gamle produktionslokale, som blev indrettet til kunstværksted og åbnede i år 2000. Bygningen ejes af Stig Valeur Andersen.

Der er  lavet en lejekontrakt på hele kunstværkstedet. Derudover er hver kunstner dellejer, som råder over et bestemt område til sig selv i kunstværkstedet. Fællesområder betales i forhold til hvor mange dellejere der er. Lige nu er der 10 kunstnere. Rummet er på 225 m2, heraf er der 43 m2 fællesarealer. Prisen er 475 kr. pr. år pr. m2 plus varme el og moms.”

I Københavns Kommune ligger Fabrikken for kunst og design. Den har siden 1992 holdt til i det tidligere centralvaskeri på Sundholmen. Fabrikken indeholder 53 atelierer og en kæmpe stor produktionshal til udstillinger, events mv. Fabrikken er en selvejende nonprofit organisation. Lejerne er alle professionelle kunstnere.

I Aarhus råder kommunen over 23 atelierer fordelt på 2 lokaliteter. Værkstederne er forbeholdt professionelle billedkunstnere i kommunen og stilles til rådighed mod en begrænset brugerbetaling. Værkstederne skal søges.

I Aalborg eksisterer noget, der kaldes Nordjyllands kunstnerværksteder. Kommunen har 16 værksteder fordelt på 2 lokaliteter med plads til en del flere kunstnere. Det er kommunens formål ”at understøtte den billedkunstneriske produktion og skabe et miljø for gensidig inspiration mellem billedkunstnere i Nordjylland.” Kunsthal Nord administrerer ansøgning og udlejning.