For at Kulturvision Charlottenlund kan få større gennemslagskraft, har vi besluttet at gå fra at være et borgerinitiativ til at blive en medlemsforening. Derfor vil vi i det første halvår af 2016 gennemføre en medlemskampagne. Jo flere vi er, desto større muskler får vi, og vi vil i højere grad blive taget alvorligt af vores nuværende og kommende samarbejdspartnere.

Hvad kan du bidrage med og få ud af at blive medlem?

Du kan være med til at realisere Kulturvision Charlottenlunds idé om, at borgerne skal have adgang til Charlottenlund Slot, og at slottet skal bruges til kulturelle formål.

Du kan som medlem bidrage til at virkeliggøre visionen om en kulturpark, hvor der foregår en masse kulturevents og offentlige aktiviteter.

Du kan som medlem bidrage til, at der på et tidspunkt etableres et musik- og kulturhus i bygningerne ved Charlottenlund Slot. Det kan være i de tidligere akvariebygninger, hvis muligheden opstår.

Du kan være med til at opbygge spillestedet Kavalérgården, som har brug for frivillige og for at finde driftsmidler, fondspenge og sponsorer til at finansiere istandsættelse og inventar.

Du kan støtte etableringen af Kunstnerfællesskabet Charlottenlund, der vil leje sig ind i Bilharziosebygningen og udgøre en kreativ og kunstnerisk kraft bag udstillinger, kulturevents m.v.

Du kan være med til at skabe information og viden om slotsområdets kulturværdier og bidrage til at udvikle projekter, der bevarer, synliggør og udvikler kulturarven i området.

Du kan bidrage til at skabe samarbejde imellem områdets mange aktører, f.eks. lejere af områdets bygninger, de lokale erhvervsdrivende og andre interessenter i lokalområdet.

Som medlem vil du kunne deltage i foreningens medlemsmøder, i arbejdsudvalg og i forenings årsmøde.