Slotshaven

Slotshaven (bb)

 

Charlottenlund Slotshave er et dejligt lille anlæg i romantisk stil, et åndehul, hvor storbyen, villakvarterer og Charlottenlund Skov mødes.

Ikke kun for den kongelige familie
I modsætning til andre kongelige haver på enevældens tid har Charlottenlund Slotshave ikke kun været for den kongelige familie. Dyrehaven og Charlottenlund var nemlig skiftevis på mode som mål for københavnernes søndagsudflugter op igennem 1800-tallet, og i en årrække fra omkring 1815 var det Charlottenlund, der var in. I hele sommersæsonen var der telte med sang og musik i slotshaven.

Fra barok til romantisk landskabshave
Dengang var haven i barokstil, men i 1880-81 blev den som de fleste andre kongelige haver omlagt fra barokhave til romantisk landskabshave i engelsk stil, samtidig med at slottet blev ombygget og udvidet med blandt andet den karakteristiske kuppel.

Slottet 1731 - 1733

Skiftende havemode og beplantning
Slotshaven har gennem tiden været præget af skiftende havemoder og beplantninger. I 1670’erne anlagde Ulrik Frederik Gyldenløve grøfter, fiskedamme og lystgange på området. Anlægget var i slutningen af 1600-tallet så rigt på vækster, at kongelig botanicus Peder Kylling i 1684 udgav et katalog over 404 planter, som alle voksede på stedet.

Små firkantede barokhaver udgør slotshaven
I 1700-tallet, mens prinsesse Charlotte Amalie boede på stedet, lå flere små firkantede barokhaver spredt på det område, som udgør Charlottenlund Slotshave i dag. Selve slotshaven omkransede Charlotte Amalies slot med rektangulære parterrebede, sirligt udsmykkede med buksbombroderier og pyramideklippede træer.

Alléen vidner om barokkens retlinede havekunst
Den lange elegante allé, som i dag fører fra Strandvejen til Charlottenlund Slot, er et levende vidnesbyrd om baroktidens retlinede havekunst.

 

Slotsakserne

Renovering i 1990’erne inspireret af barokken
Da området omkring slottet blev renoveret i 1990’erne, anlagde styrelsen desuden et bed med buksbom og formklippede-thujapyramider og takssøjler, inspireret af anlæggets barokke fortid.

Køkkenhave for kongehuset
I 1826 overtog Christian 8.s søster, prinsesse Louise Charlotte, og hendes ægtefælle, landgreve Vilhelm af Hessen, Charlottenlund Slot. Louise Charlotte anlagde en køkkenhave med urter, grøntsager og frugter, hvor staudehaven er nu.

Overtager rollen som køkkenhave for den kongelige husholdning
I 1909, efter at drivhusene i Rosenborg Slotshave blev nedlagt, overtog Charlottenlund Slotshave delvist rollen som køkkenhave for den kongelige husholdning. I 1880-81 blev Charlottenlund Slotshave omlagt fra barokhave til naturinspireret, romantisk landskabshave i engelsk stil, og et område af Charlottenlund Skov blev inddraget. Haveinspektørerne R. Rothe og H.A. Flindt gav hermed haven dens nuværende udseende.

Under Frederik 8. blev haven til stadighed forskønnet med nye beplantninger og smukt vedligeholdte plæner.

Kilde:
Tekst fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes hjemmeside. Styrelsen udvikler og formidler statens slotte og haver. SLKE er placeret under Kulturministeriet.