Inspirationsoplæg

Kulturkonferencen bød på oplæg fra forskellige indbudte oplægsholdere.

Formand for lokalhistorisk forening i Gentofte, Flemming Noes-Rasmussen, fortalte om Charlottenlund Slots historie – fra kongehus til akvarie.
Læs mere: Slottets historie

Teamchef og bygningsinspektør Niels Flach-Jensen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme holdt oplæg om Slotsstyrelsens vision for Charlottenlund Slot.
Læs mere: Slotsstyrelsens vision for slot og park

Allan Xenius Grige, Copenhagen Arts & Consult, CBS, holdt oplæg om etablering, drift og partnerksaber i forbindelse med udvikling af kultur- og musikhuse i Danmark og i udlandet.
Læs mere:  Kultur-klynger og kulturhuse

Repræsentant for Kulturvision Charlottenlund, Kim Tverskov, holdt oplæg om en mulig kulturvision for Charlottenlund Slot og Slotsområdet.
Læs mere: Charlottenlund Kulturpark 2015-2020

Irene Lütken, Kommunalbestyrelsen i Gentofte (S), holdt oplæg om visioner for brugen af Charlottenlund Slot.
Læs mere: Slottet – en vision og en fortælling

I deltagernes mapper lå bl.a. et inspirationspapir fra Kulturvision Charlottenlund over tiltag og anvendelsesmuligheder af slottet og slotsområdet.
Læs mere: Charlottenlund Kulturpark 2015-2020 (inspirationspapir)

I deltagermapperne lås desuden et forslag om etablering af et kunstnerfællesskab, udarbejdet af billedkunstner Lis Kjærgaard.
Læs mere: Forslag om et kunstnerfællesskab

Senere i processen fik Kulturvision Charlottenlund tilsendt et oplæg af Birte Schlamowitz (udarbejdet i april 2014) om etablering af en naturskole i slottets tidligere vaskehus.
Læs mere: Naturskole i Vaskehuset – Ideoplæg